06-39752197 info@ottovisser.com
Druppel in het water stuiterend

De rimpeling (beweging) van het water begint met de druppel die er in valt.

 

Je kunt mij zien als de druppel die binnen een organisatie of persoon beweging veroorzaakt.
In mijn advisering, training en coaching staat het ‘leiding geven’ aan gedrag centraal en dan met name de voorspelbaarheid van dit gedrag.

De focus ligt dan niet alleen op het gedrag van de medewerker, maar ook op het wenselijke ‘gedrag’ van de manager/ leidinggevende en het ‘gedrag’ van de organisatie.

Je kunt me inzetten op :

  • (Complexe) Verzuimmanagement-vraagstukken/ -trainingen
  • Verandertrajecten/ – processen 
  • Trainingen (diverse thema’s)
  • (gesprek) Vaardigheidtrainingen
  • (Hands-on) Coaching van personen en teams
  • Procesbegeleider van thema-  en/ of teamdag(en)
  • Intervisie en supervisie 
  • Interim-opdrachten