06-39752197 info@ottovisser.com

 

‘Emmeren met Otto!’© 

 

 “Leiding nemen in de voorspelbaarheid van gedrag!”

 

Al ruim 15 jaar pas ik het gedragsmodel ‘Emmeren met Otto!’ © succesvol toe in mijn trainingen en coachingstrajecten.
‘Emmeren met Otto!’ © is een praktisch en effectief hulpmiddel om op een eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de factoren die er in je (werk)leven toe doen: nu en straks. Met ‘de emmer’ kun jij jezelf handvatten geven om zo meer regie te krijgen op ‘veranderingen’/ stress-situaties die er zijn en/ of nog op je af gaan komen.
Binnen het model wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de zgn. ‘voorspelbaarheid van gedrag’.

‘Emmeren met Otto’/ “De emmer en de spreekwoordelijke druppel” als instrument en de daaraan verwante achtergrondinformatie is intellectueel eigendom van Otto Visser Adviseur – Trainer – Coach, en mag niet zonder zijn expliciete (schriftelijke) toestemming door ‘derden’ gebruikt, vermenigvuldigd en toegepast worden

 

Wat is de kracht van het gedragsmodel ‘Emmeren met Otto!’ ©

 • iedereen kent de uitdrukking ‘het is de druppel die de emmer doet overlopen’ en dus voor een ieder op te pakken
 • in alle eenvoud toe te passen
 • gemakkelijk integreerbaar in trainingen, andere (gedrag)modellen en Ontwikkelingsprocessen binnen organisaties en bij personen; daardoor maatwerk
 • ordent chaotische en complexe situaties
 • vergroot eigen-regie en persoonlijk leiderschap
 • bevordert resultaatgericht en oplossingsgericht handelen bij ‘veranderingen’ en stress-situaties

 

 

 

Voorbeelden van hoe het toegepast is binnen verschillende organisaties:

 

 • Als verzuimmanagement-training voor leidinggevenden
 • In medewerkers-bijeenkomsten met als thema Ziekteverzuim, Preventie en Vitaliteit
 • Als Teambuilding-thema bij teamdagen
 • Trainingen aan medewerkers:”Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!”
 • Bij (preventieve) verzuimgesprekken
 • In coachtrajecten
 • Bij jaargesprekken

Het is een uitermate geschikte tool om, na een eerste aanzet in een training of een coachgesprek, zelfstandig de ervaren (werk)druk/ PsychoSociale (Arbeids)belasting/ Vitaliteit op- en aan te pakken.
Ik pas onder andere ‘de emmer’ succesvol toe bij personen die geconfronteerd worden met spannings-/ overspannen en/ of ‘burn-out-achtige klachten.
In eerste instantie maakt ‘de emmer’ je meer bewust van en geeft je meer inzicht in je gedrag, in de evt. aanwezige (dis)balans werk en privé, in je keuzes, persoonlijkheid kenmerken en je copingstijlen. Een uitmuntend instrument die je helpt om ‘oud gedrag’ om te zetten naar ‘wenselijker gedrag’!

 

 

‘Emmeren met Otto!’ © De emmer en de spreekwoordelijke druppel” als gedragsmodel en de daaraan verwante achtergrondinformatie is intellectueel eigendom van Otto Visser Adviseur – Trainer – Coach, en mag niet zonder zijn expliciete (schriftelijke) toestemming door ‘derden’ gebruikt, vermenigvuldigd en toegepast worden.